MIKROREGION BRNĚNEC

KONTAKT

Mikroregion Brněnec

 

Chrastavec 55

569 04 Brněnec


tel. 461 526 234

ou.chrastavec@email.cz

MAPA MIKROREGIONU

Mikroregion Brněnec

   Území mikroregionu leží na relativně zvlněném terénním reliéfu tvořeném množstvím kopců a vrchů Svitavské pahorkatiny v jeho východní části a podél východní hranice. Nadmořská výška území kolísá od cca 450 m.n.m.  (oblast Březovského lesa) po cca 520 – 540  m.n.m. (kopcovitý terén na území obcí Vítějeves a Bohuňov).

 

     Ze severovýchodu a východu území mikroregionu odvádí vodu řeka Svitava. Pramení v lesích na severozápad od Svitav v nadmořské výšce 455 metrů a směřuje od severu k jihu, kde na kótě 356 m n.m. opouští oblast Svitav, na tomto území do ní vtékají pravé přítoky -Vendolský potok, Radiměřský potok a levé přítoky Lačnovský potok, Hynčinský potok, Bělský potok a Zavadilka.  Území jako celek vyniká přírodními krásami, bohatostí lesů, které tvoří téměř 40 % z celkové plochy mikroregionu. Jde o mikroregion průmyslově zemědělský se zastoupením textilní výroby a strojírenství. Jsou zde dobré podmínky pro letní a zimní rekreaci a turistiku.

 

     Na území se nachází řada chráněných přírodních útvarů a kulturních památek. Jeskyně Čertovy díry s několika druhy netopýrů a řada dalších neméně zajímavých a atraktivních míst.