MIKROREGION BRNĚNEC

KONTAKT

Mikroregion Brněnec

 

Chrastavec 55

569 04 Brněnec


tel. 461 526 234

ou.chrastavec@email.cz

MAPA MIKROREGIONU

Zajímavá místa, památky

 Pestrá krajina se spoustou zajímavostí však láká návštěvníky v letních měsících k romantickým vycházkám i náročnější pěší turistice, i když se počet letních dnů pohybuje od cca 30 do 50.

     Území mikroregionu nabízí svým návštěvníkům zajímavé přírodní pozoruhodnosti, ale také kulturní a historické památky. K zajímavostem kraje, kde se rozprostírá území mikroregionu, patří to, že zde probíhá hlavní evropské rozvodí pro Černé moře a Severní moře. Kolorit krajiny podtrhují četné zříceniny hradů a zámků. Milovníci historie jistě uvítají možnost navštívit některé z dávných historických objektů. K často navštěvovaným patří Svojanov - původní gotický hrad ze 13. století nacházející se přibližně 5 km od obce Vítějeves. Může se pochlubit stálou expozicí keramických figurek a v prázdninových měsících se zde koná celá řada různých festivalů.

     Pěším turistům skýtá okolí několik zajímavých vycházek s menší fyzickou náročností. Pěkná vycházka vede Slunečním údolím podél vyschlého koryta Hynčinského potoka (odvádí vodu při zvýšených dešťových srážkách) směrem k Pohledům a přes vrchol Rohu k Hřebči, jinou trasu lze zvolit přes Brněnec údolím Bělského potoka k rozcestí zvanému Nová Amerika, kde je ve strmé stráni vidět puklinová jeskyně Čertovy díry.
  

Dalším zajímavým místem jsou právě tyto Čertovy díry. Ve výšce asi 80 m nad údolím Bělského potoka se nalézají opukové výchozy s puklinovými jeskyněmi. Tvoří tak bohatou lokalitu několika druhů netopýrů, např. černého, ušatého, vodního a též vrápence malého.